32. ALDIZKARIA – 2020ko otsailaren 17a

ODIETA

Deialdia, 2020ko ekitaldian enplegua sustatzeko
laguntzak emateko. Laburpena

Odietako Udalak, 2019ko abenduaren 10ean egin osoko bilkura arruntean, erabaki zuen Odietako udalerrian 2020an enplegua sustatzeko laguntzen deialdia onestea.

Oharra: Testu osoa kontsulta daiteke Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean (http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (identifikazioa): 428838. DDBN (Identifikazioa): 486113.

Argitara ematen da, orok jakin dezan.